Menu:

Zájezd:

Na vánoční výlety do Vídně se můžete vydat s několika cestovními kancelářemi. Z vlastní zkušenosti doporučujeme zejména cestovní kancelář Invia, která patří mezi nejspolehlivější cestovní kanceláře v České republice a zároveň nabízí jednu z nejnižších cen.

Objednejte si zájezd on-line z pohodlí svého domova.

Objednat »Přejeme Vám příjemný zážitek!

Základní údaje:

Vídeň je hlavním a zároveň největším městem Rakouska (8 milionů obyvatel). Ve Vídni žije cca 1,7 milionu obyvatel.

Vlajka Vídně:

Vlajka Vídně

Město se nachází ve 202 metrech nadmořské výšky.

Průměrná teplota v lednu je cca 1.6 °C.

Úředním jazykem je němčina.

Rakouskou měnou je euro.

V náboženství převažují římští katolíci (79%).

Naděje dožití při narození je u mužů 72,8 a u žen 79,5 roku.

Nejdelší řekou Rakouska je Dunaj, která jen v Rakousku měří 358 km a protéká Vídní.

Doporučujeme:

Historie Vídně

Díky své výhodné poloze a mírnému klimatu je Vídeň trvale osídlena už od mladší doby kamenné. Svůj název dostala podle keltské osady s názvem Vedunia. Město bylo dobyto Římany, kteří Vídeň opustili v pátém století. Pro zajímavost uvádíme, že zde také v této době (rok 180) zemřel známý císař Marcus Aurelius.

Historie Vídně

Vídeň se stala hlavním městem Rakouska až roku 1155. Při jednom ze svých návratů zde byl zajat anglický král Richard I. Lví srdce. Následující vláda Habsburků udělala z Vídně na čas hlavní centrum říše, které se po nástupu Lucemburků přesunulo do Prahy. Roku 1438 se z Vídně opět stává hlavní město císařů.

Během napoleonských válek se Vídeň stává hlavním městem Rakouského císařství. Druhá polovina 19. a počátek 20. století přináší městu velký rozmach. Už před 1. světovou válkou má Vídeň více než 2 miliony obyvatel a je čtvrtým největším městem na světě.

Rozpadem Rakouska-uherska roku 1918 Vídeň ztrácí své zázemí ve veliké říši a stává se centrem "malého" Rakouska. V roce 1921 se z Vídně stává plně samostatná spolková země. Až do roku 1945 bylo Rakousko připojeno k Německu. Od 70. let prochází město dalším velkým rozvojem a stává se tak pro svoji neutralitu sídlem mnoha mezinárodních organizací.

Pozn.: Zdrojem přesných historických dat a událostí je web wikipedia.cz, kde najdete další a mnohem podrobnější informace z dějin Rakouska i Vídně samotné a zároveň mnoho dalších užitečných informací. Vzhledem k obsáhlosti historických údajů a rozsahu tohoto webu jsme vybrali pro tento článek pouze výčet těch nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí z historie Vídně, které přibliží toto bezesporu krásné město všem zájemcům o jeho návštěvu.

- Objednat zájezd do Vídně - Vánoce 2013 -